Từ 1/7/2024: 3 trường hợp bị thu hồi thẻ Căn cước, ai cũng nên biết sớm

  • 02/07/2024 11:55:47

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định, từ 1/7/2024 có 3 trường hợp bị thu hồi thẻ Căn cước, hãy cùng tìm hiểu.

Từ 1/7/2024 Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, cũng từ 1/7, Bộ Công an sẽ triển khai việc cấp thẻ căn cước cho người dân, mục đích thay thế thẻ căn cước công dân theo quy định cũ.

So với Luật cũ, Luật Căn cước mới có nhiều thay đổi, ngoài dữ liệu về ảnh chân dung và vân tay thì thẻ căn cước bổ sung thêm việc thu thập cả mống mắt. Đối tượng được cấp thẻ cũng được mở rộng với cả người dưới 14 tuổi.

Từ 1/7/2024: 3 trường hợp bị thu hồi thẻ Căn cước, ai cũng nên biết sớm

Từ 1/7/2024 Luật Căn cước chính thức có hiệu lực

Luật Căn cước cũng quy định 3 trường hợp thẻ căn cước sẽ bị thu hồi, cụ thể:

- Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Thẻ căn cước cấp sai quy định;

- Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa.

Như vậy, nếu người dân thuộc 03 trường hợp nêu trên sẽ bị thu hồi thẻ căn cước theo quy định.

2 trường hợp công dân bị giữ thẻ căn cước từ 01/7/2024

Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp sau đây:

- Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước xem xét cho phép người bị giữ thẻ căn cước quy định nêu trên sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp.

Người bị giữ thẻ căn cước theo quy định nêu trên được trả lại thẻ căn cước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam hoặc có quyết định hủy bỏ việc tạm giữ, tạm giam; chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(Khoản 2, 3, 4 Điều 29 Luật Căn cước 2023)

Từ 1/7/2024: 3 trường hợp bị thu hồi thẻ Căn cước, ai cũng nên biết sớm

2 trường hợp công dân bị giữ thẻ căn cước từ 01/7/2024

Trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước

Căn cứ tại Điều 22 Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước như sau:

- Trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước đối với Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

+ Cơ quan tiếp nhận, trả kết quả khi thực hiện thủ tục tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tiến hành lập biên bản về việc thu hồi thẻ căn cước đối với người bị tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi văn bản thông báo kèm thẻ căn cước đã bị thu hồi đến cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an.

Trường hợp cơ quan tiếp nhận, trả kết quả khi thực hiện thủ tục tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam không thu hồi được thẻ căn cước của người bị tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì nêu rõ trong văn bản thông báo gửi cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an để cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an tiến hành xác minh, thu hồi thẻ căn cước theo quy định;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Bộ Tư pháp, cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có trách nhiệm hủy giá trị sử dụng của thẻ căn cước và cập nhật thông tin người có quyết định tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước;

+ Trường hợp cơ quan quản lý căn cước phát hiện người thuộc trường hợp phải thu hồi thẻ căn cước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Luật Căn cước thì phải hủy giá trị sử dụng của thẻ căn cước của người đó và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; tiến hành lập biên bản thu hồi thẻ căn cước nếu người đó còn thẻ căn cước và nộp lại cho cơ quan quản lý căn cước đã lập biên bản thu hồi thẻ căn cước.

- Trình tự, thủ tục thu hồi đối với thẻ căn cước cấp sai quy định hoặc thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa.

+ Khi có căn cứ xác định thẻ căn cước cấp sai quy định hoặc thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý căn cước kiểm tra, xác minh và yêu cầu người đang sử dụng thẻ căn cước nộp lại thẻ căn cước;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và thực hiện thu hồi thẻ căn cước cấp sai quy định hoặc thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa và thông báo cho cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an.

- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có trách nhiệm cập nhật trạng thái, khóa căn cước điện tử đối với trường hợp thẻ căn cước đã được thu hồi.

- Trường hợp không thu hồi được thẻ căn cước, cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an vẫn thực hiện việc cập nhật theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều này.

x Chia sẻTheo: giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy linkLink bài gốchttps://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/tu-1-7-2024-3-truong-hop-bi-thu-hoi-the-can-cuoc-ai-cung-nen-biet-som-831010.htmlTác giả: Thạch ThảoTừ khóa: thẻ Căn cước từ 01/7/2024Từ 1/7/2024: Bảng lương của công chức viên chức lực lượng vũ trang thay đổi như thế nào?Sau mốc 1/7, chưa cập nhật sinh trắc học để chuyển tiền ngân hàng có sao không?

Nguồn phunutoday.vn

Tin Cùng Mục

Tin Mới Nhất

Từ 1/7/2024: 3 trường hợp bị thu hồi thẻ Căn cước, ai cũng nên biết sớm - Tin Tức

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều